Opcje zaawansowane
LGD Dorzecze Wisły (www.dorzeczewisly.pl)
Dodano: 28-10-2013

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i Gminy Połaniec oraz Osiek, a także gmin Łubnice, Oleśnica, Rytwiany i Tuczępy. Obszar działalności jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje kulturowe i przyrodnicze, a także chęć do współpracy oraz wspólny pomysł na rozwój.

Przyrodniczym elementem dominującym w krajobrazie jest Wisła wraz z dopływami - malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych terenów pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów spacerów i wędrówek - pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne i sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę.

Na tle pięknego krajobrazu toczyła swe koła wielka historia ... tu bowiem Tadeusz Kościuszko wydał "Uniwersał Połaniecki" dający chłopom pańszczyźnianym zalążki wolności osobistej. Okoliczne lasy były też miejscem działalności partyzanckiej - oddziałów "Barabasza" oraz wywodzącego się z lokalnej organizacji konspiracyjnej "Odwet" oddziału partyzanckiego "Jędrusie". Historyczne świadectwo temu obszarowi dają zabytkowe obiekty, zwłaszcza sakralne, takie jak: klasztor pokamedulski w Rytwianach czy malownicze kościółki drewniane w Strzegomiu czy Niekrasowie

Okolice te ujęły Stefana Żeromskiego - zwłaszcza Oleśnica, której obrazy odnaleźć można na kartach powieści pisarza. Walory historyczne i krajobrazowe tej części ziemi świętokrzyskiej wykorzystali sami jej mieszkańcy, tworząc gospodarstwa agroturystyczne (Rejterówka), które są wspaniałą alternatywą na spędzenie wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miast.

Obszar działalności LGD Dorzecze Wisły zajmuje około 551 km2, w jego skład wchodzi ok. 38 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy województwa świętokrzyskiego - Kielc. Gminy wchodzące w skład LGD administracyjnie przynależą do dwóch powiatów województwa świętokrzyskiego, powiatu ziemskiego Busko-Zdrój - Gmina Tuczępy oraz powiatu ziemskiego staszowskiego - Miasto i Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.

Teren LGD Dorzecze Wisły graniczy od północy z Miastem i Gminą Staszów, a także Gminą Szydłów, od zachodu z Miastem i Gminą Busko - Zdrój, od południowego zachodu z Gminą Pacanów, od południa ze znajdującą się w województwie małopolskim Gminą Szczucin, od południowego wschodu ze znajdującymi się w województwie podkarpackim Gminami Czermin, Borowa, Gawłuszowice i Padew Narodowa, od wschodu z Gminami Baranów Sandomierski oraz Łoniów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły w Połańcu zostało utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)

Cele stowarzyszenia

 

Podstawowym celem Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły jest lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 6 gmin członków stowarzyszenia tj. Gminy Łubnice, Miasto i Gminy Osiek, Gminy Oleśnica, Miasta i Gminy Połaniec, Gminy Rytwiany i Gminy Tuczępy, poprawę ich atrakcyjności jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania oraz aktywizacji i rozwoju współpracy społeczeństwa lokalnego.

Dorzecze Wisły działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Chcemy poprawić jakość życia na obszarach wiejskich i różnicować gospodarkę wiejską na obszarze gmin - członków LGD.

Długofalowym celem jest również rozwijanie i ugruntowanie poczucia identyfikacji mieszkańców z własnymi miejscowościami. Poprzez organizowanie promocji regionu i działań będzie można zachęcić społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach realizowanych przez LGD, a przyjezdnych gości do korzystania z walorów i uroków przyrodniczo-kulturowych jak również atrakcji położonych na jego obszarze.

Cele Partnerstwa realizowane będą z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków: publicznych i prywatnych, lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz zagranicznych, w tym zwłaszcza środków: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Władze stowarzyszenia

https://dorzeczewisly.pl/wladze.html

Galeria zdjęć członków stowarzyszenia LGD Dorzecze Wisły:

  1. Miasto i Gmina Połaniec https://dorzeczewisly.pl/polaniecgallery.html

  2. Gmina Oleśnica https://dorzeczewisly.pl/olesnicagallery.html

  1. Gmina Rytwiany https://dorzeczewisly.pl/rytwianygallery.html

  1. Gmina Tuczępy https://dorzeczewisly.pl/tuczepygallery.html

  1. Gmina Łubnice https://dorzeczewisly.pl/lubnicegallery.html

Galeria zdjęć : promocja LGD na targach Agrotravel

https://dorzeczewisly.pl/targiagrotravel.html

Spływ kajakowy na rzece Czarnej film youtube

https://www.youtube.com/watch?v=exaIkzXoxxk

 

Prezentacja LGD (format MS PowerPoint)

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale